1 2 3 4 5
Úvodní nezávazná konzultace ZDARMA (1hodina)
  • Konzultace problematiky zahradních úprav a členění prostoru
  • On-line na základě poslané fotodokumentace nebo fyzicky u Vás na zahradě
Krok 1/5
1 2 3 4 5
Architektonická studie zahrady

Půdorysná studie řeší základní kompoziční uspořádání zahrady a je podkladem pro vizualizace a konkrétní osazovací plány. Je to nejzásadnější dokument, který řeší rozvržení a umístění prvků zahradní architektury, jako jsou stromy, keře, přístupové cesty, trávníkové i vodní plochy, hřiště či drobné stavby. Součástí této studie nejsou bližší specifikace rostlin, materiálů ani stavebních prvků. Dokumentace na úrovni studií neobsahují technické řešení staveb a stavebních prvků doporučených samotnou architektonickou studií zahrady.

  • Hrubý náčrt zahrady sloužící ke konzultaci
  • Konečný výkres AZS
  • Popis kompozice a celkového řešení
OD 45,- Kč za 1m2 zpracované plochy Cena architektonické studie je odvozena od charakteru pozemku a náročnosti
LZE ZPRACOVAT SAMOSTATNĚ!
Předchozí
Krok 2/5
1 2 3 4 5
Projektová dokumentace a osazovací plán

Osazovací plán řeší rozmístění jednotlivých rostlin v zahradě. Je zakreslen zpravidla v podrobnějším měřítku, tak aby bylo možné rostliny přesně umístit na připravené záhony. V osazovacím plánu jsou rostliny zakresleny pomocí přehledných značek. Seznam všech rostlin je zapsán v tabulce, která je součástí projektové dokumentace. Tabulka přehledně ukazuje všechny použité druhy rostlin, jejich potřebný počet a další potřebnou specifikaci. Technické řešení staveb a stavebních prvků doporučených samotnou architektonickou studií zahrady.

  • Podrobný osazovací plán s detaily na jednotlivé záhony
  • Podrobná specifikace stavebních a jiných prvků (technologický postup)
  • Průvodní zpráva (podrobný popis návrhu)
OD 60,- Kč za 1m2 zpracované plochy (samostatně lze vypracovat osazovací plán k architektonické studii zahrady od 35,- Kč/ 1m2)
NELZE ZPRACOVAT BEZ PŘEDCHOZÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE!
Potvrdit výběr
Předchozí
Krok 3/5
1 2 3 4 5
Pohledová studie zahrady – VIZUALIZACE

V perspektivním a axonometrickém zobrazení znázorňuje navržené zahradní úpravy. Počet vizualizací odpovídá velikosti zahrady a náročnosti jejího řešení, popř. dle přání zákazníka. Doplněk studie sloužící k utvoření prostorové představy, nelze řešit bez studie.

  • 3D výkresy návrhu řešení (3 ks)
3000 až 10000,- Kč podle náročnosti terénních úprav pro 3D zobrazení
Nelze zpracovat samostatně bez předchozích výstupů!
Předchozí
Krok 4/5
1 2 3 4 5
Děkujeme za vyplnění
Předchozí
Krok 5/5